đưa về nước

Đưa 340 công dân Việt Nam từ Anh về nước

Đưa 340 công dân Việt Nam từ Anh về nước

Quốc tế - 04/06/2020 17:44

SKĐS - Trong 2 ngày 3-4/6/2020, 340 công dân Việt Nam từ Anh được đưa về nước an toàn, chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.