Đưa sách y học về trạm y tế xã, phường

26-03-2012 11:23 AM | Tin nóng y tế

Trong năm 2011, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học đã cung cấp 156 đầu sách thuộc danh mục sách trạm y tế xã, phường thị trấn cho 18 trạm y tế xã, phường, thị trấn được lựa chọn trong toàn quốc với tổng giá trị là 200 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 3945/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về cấp bộ sách thuộc đề án: Xây dựng hệ thống tủ sách Y tế tại trạm y tế xã, phường thị trấn năm 2011, năm qua Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học đã cung cấp 156 đầu sách thuộc danh mục sách trạm y tế xã, phường thị trấn cho 18 trạm y tế xã, phường, thị trấn được lựa chọn trong toàn quốc với tổng giá trị là 200 triệu đồng.
 
Theo đánh giá của các trạm y tế xã, phường, thị trấn được cung cấp sách, việc lập tủ sách tại các trạm y tế đã mang đến kiến thức về y học, các biện pháp phòng, tránh và chữa bệnh đến nhân dân và cán bộ y tế cơ sở thể hiện qua nội dung của các đầu sách.
 
Với kết quả ban đầu của việc cung cấp sách đến 18 trạm y tế, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học đang trình Bộ Y tế chính thức triển khai đề án ra toàn quốc trong giai đoạn 2012 -2015.

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH