Đưa Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII vào cuộc sống

30-08-2022 3:30 PM | Thời sự

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đưa Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII vào cuộc sống - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ban, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ thuộc Đảng bộ Ban; lãnh đạo các vụ, đơn vị và trưởng các đoàn thể thuộc Ban, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc Ban.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Ban, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo viên Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Hội nghị

Báo cáo viên Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo viên Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức hội nghị với các chuyên đề được quán triệt sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động của Ban có cơ hội học tập, nắm vững, làm sâu sắc thêm nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; về các chủ trương, giải pháp của Đảng về đất đai, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về kinh tế tập thể, về củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trân trọng cảm ơn báo cáo viên Lê Văn Thái với những kinh nghiệm dạn dày về công tác xây dựng Đảng, đã truyền tải đầy đủ, súc tích nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng chí mong rằng thời gian tới, báo cáo viên Lê Văn Thái sẽ tư vấn, trao đổi, truyền đạt thêm với cán bộ, đảng viên của Ban nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.Phương Thanh
Theo http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH