Đưa Gia Lâm lên quận

Hoàn thiện hồ sơ, trình Đề án đưa Đông Anh và Gia Lâm lên quận từ Quý IV/2023

Hoàn thiện hồ sơ, trình Đề án đưa Đông Anh và Gia Lâm lên quận từ Quý IV/2023

Thời sự - 06/03/2023 14:50

SKĐS - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.