dưa chua

Quyến rũ - hương thơm dấm bỗng

Quyến rũ - hương thơm dấm bỗng

Đời sống - 04/04/2020 19:27

SKĐS - Có một thời, Hà Nội vắng mùi hương dấm bỗng trong những căn bếp nấu. Đó chính là trong giai đoạn bao cấp khó khăn ngặt nghèo nhất.