dự trữ một số loại thuốc hiếm

Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Bộ Y tế đang khẩn trương hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Y tế - 27/05/2023 07:35

SKĐS - Để đảm bảo nguồn cung thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung phục vụ nhu cầu điều trị cho người bệnh, Bộ Y tế đang nỗ lực khẩn trương hình thành 3 - 6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng.