Dự thảo Thông tư quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở KCB

Bộ Y tế vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để lấy ý kiến nhân dân.
Bộ Y tế vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là yêu cầu tối thiểu về năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật. Các tuyến chuyên môn kỹ thuật phân chia cụ thể như sau: Tuyến Trung ương, Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố hoặc trực thuộc các bộ, ngành được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối của vùng về chuyên môn kỹ thuật. Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể như sau: Bệnh viện hạng II, hạng III trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện hạng I, hạng II trực thuộc Sở Y... Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể như sau: Bệnh viện hạng III, hạng IV, bệnh viện chưa xếp hạng và nhà hộ sinh trực thuộc Sở Y tế...  
 
H.L
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT