Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan góp ý gì về dự thảo Luật Giá và Luật Đấu thầu (sửa đổi)?

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan góp ý gì về dự thảo Luật Giá và Luật Đấu thầu (sửa đổi)?

Y tế - 07/11/2022 20:57

SKĐS - Chiều 7/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh) đã đóng ý kiến để cơ quan soạn thảo hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Giá (sửa đổi) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ về 2 dự thảo Luật này.