Hà Nội

du lịch sau đại dịch

Hà Nội 'chấm điểm' du lịch chất lượng cao

Hà Nội 'chấm điểm' du lịch chất lượng cao

Xã hội - 23/11/2021 16:36

SKĐS - Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, tập huấn xây dựng kế hoạch phát triển du lịch vùng, địa phương.