Dự án Nguyễn Trãi - Đầm Hồng

Đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vừa được Hà Nội phê duyệt đi qua những phường nào?

Đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vừa được Hà Nội phê duyệt đi qua những phường nào?

Thời sự - 14/03/2023 14:48

SKĐS - Quy mô đầu tư đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dự kiến dài khoảng 1,6km; quy mô mặt cắt ngang nền đường khoảng 40m; bề rộng mặt đường 22,5m.