Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Đơn giản hóa thủ tục vay tiêu dùng cho người dân

05-06-2023 9:40 AM | Thời sự

SKĐS - Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, với mục tiêu tạo điều kiện để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về cấp tín dụng, trong đó đơn giản hóa thủ tục cho các khoản cho vay tiêu dùng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 5/6, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) (sửa đổi). Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng dự thảo luật nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc, bất cập của pháp luật; luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các TCTD…

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật kế thừa quy định tại Luật Các TCTD hiện hành và bổ sung việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Về đối tượng áp dụng, dự thảo Luật bổ sung thêm đối tượng áp dụng là tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán xử lý nợ.

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Đơn giản hóa thủ tục vay tiêu dùng cho người dân - Ảnh 1.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 5/6.

Thống đốc NHNN Việt Nam nêu rõ, dự thảo Luật về cơ bản kế thừa các quy định tại Luật Các TCTD hiện hành, có điều chỉnh một số nội dung như sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng luật hóa các quy định mang tính nguyên tắc áp dụng chung cho các ngân hàng chính sách…

Về tổ chức, quản trị, điều hành của TCTD, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các TCTD như tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi, bổ sung các quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập để tách bạch chức năng quản trị, điều hành cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông nhỏ lẻ…

Đối với TCTD là hợp tác xã, dự thảo Luật bổ sung quy định về trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ đối với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc; bổ sung yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người điều hành của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng thành viên ban kiểm soát QTDND để phù hợp với quy mô của loại hình này.

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Đơn giản hóa thủ tục vay tiêu dùng cho người dân - Ảnh 2.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình.

Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, với mục tiêu tạo điều kiện để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về cấp tín dụng, trong đó đơn giản hóa thủ tục cho các khoản cho vay tiêu dùng, các khoản cho vay nhỏ lẻ phục vụ đời sống; quy định về yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng...

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Đơn giản hóa thủ tục vay tiêu dùng cho người dân - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các ĐBQH tại phiên họp.

Về hoạt động của ngân hàng thương mại, dự thảo Luật làm rõ bản chất của thư tín dụng, bổ sung hoạt động dịch vụ ngân quỹ, giao đại lý trong lĩnh vực thanh toán… 

Về hoạt động của TCTD là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô: để tạo cơ sở pháp lý giúp khách hàng của các tổ chức tài chính vi mô, QTDND được tiếp cận với những dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt, dự thảo Luật bổ sung quy định về hoạt động làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng của QTDND, tổ chức tài chính vi mô. 

Đối với các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, để hạn chế rủi ro từ tập trung tín dụng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng của một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan. Đồng thời, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định điều chỉnh giới hạn góp vốn, mua cổ phần của TCTD nhằm tăng cường tính đại chúng trong hoạt động của TCTD.

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng gia tăng, Thống đốc NHNN đưa ra giải pháp gì?Lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng gia tăng, Thống đốc NHNN đưa ra giải pháp gì?

SKĐS - ĐBQH đã nêu lên thực trạng, tội phạm về công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vấn đề lộ, lọt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng… đã bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.


Nhóm PVQH
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH