Đông y chữa chứng tỳ hư thấp trệ

Đông y chữa chứng tỳ hư thấp trệ

Đông y chữa chứng tỳ hư thấp trệ

Thầy giỏi – thuốc hay - 20/09/2019 09:52

SKĐS - Chứng tỳ hư thấp trệ thường bắt nguồn từ chứng thận dương hư. Bệnh phần nhiều do tà khí hàn thấp từ phủ tạng sinh ra, hoặc do cảm nhiễm từ bên ngoài, làm tổn thương cả ba tạng: Phế, tỳ, thận.