Hà Nội

đơn thuốc cho F0

Thuốc kháng viêm cho F0: Thời điểm bắt đầu uống rất quan trọng

Thuốc kháng viêm cho F0: Thời điểm bắt đầu uống rất quan trọng

An toàn dùng thuốc - 03/09/2021 06:31

SKĐS-Đối với thuốc kháng viêm trong túi thuốc B, việc quyết định thời điểm bắt đầu uống rất quan trọng và có ảnh hưởng đến tiên lượng và kết quả điều trị.