Hà Nội

đối phó với cô đơn

Đối phó với tổn hại do cô đơn

Đối phó với tổn hại do cô đơn

Y học 360 - 18/07/2021 14:20

SKĐS - Cô đơn là một cảm xúc rất con người. Và đối phó với sự cô đơn là điều vừa phức tạp vừa mang màu sắc độc đáo của từng cá nhân.