Đổi mới cơ chế hoạt động gắn với tự chủ tài chính: Bộ Y tế tiết kiệm chi ngân sách nhà nước 3000 tỷ đồng/năm

24-07-2019 4:29 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Ngành y tế thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính

Tại Hội nghị công tác tổ chức cán bộ ngành y tế năm 2019 diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm qua, ngành y tế đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác y tế.

Theo đó, hệ thống tổ chức bộ máy tuyến trung ương đến địa phương được xây dựng thống nhất, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, tính hiệu lực hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có tiền lương trên phạm vi toàn quốc, điều chỉnh giá một số dịch vụ cho phù hợp, điều chỉnh giá dịch vụ  theo mức lương cơ sở nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng, góp phần tăng số đơn vị tự chủ được chi thường xuyên, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

“Ngành y tế đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính. Đẩy mạnh việc giao tự chủ kinh phí chi thường xuyên cho các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Qua đó, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ/1 năm đối với tuyến TW và gần 15.000 tỷ đối với hệ thống y tế địa phương”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị,  Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các hoạt động để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đến nay tỷ lệ bao phủ đạt gần 89% dân số.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế phát triển, ngành y tế tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới y tế, xây dựng mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để tiến tới nhân rộng toàn quốc. Bộ Y tế đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới cơ chế tài chính, chính sách bảo hiểm y tế, tập trung vào phòng chống các bệnh không lây nhiễm, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình.

Toàn ngành cũng tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người dân, người bệnh.

“Theo đánh giá độc lập của Tổ chức sáng kiến Việt Nam thì tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh đạt trên 80%”- Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng nhờ tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại hệ thống y tế

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ ngành y tế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, thứ 7 Ban Chấp hành TW Khoá XII do TS Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế trình bày tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo chuyển biến, mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.

Về tinh giản biên chế, TS Phạm Văn Tác cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Theo đó, đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015.

Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc.

TS Phạm Văn Tác cũng cho biết, khi triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP,4 bệnh viện gồm Bạch Mai, Việt Đức, K và Chợ Rẫy sẽ có 11.506 người không phải dùng ngân sách nhà nước để trả lương khoảng 1.136 tỷ đồng.

 

TS Phạm Văn Tác- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế .

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các vụ, cục, giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng.

Đối với hệ thống y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế sẽ thực hiện mô hình Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có chức năng tương đồng. Hiện đã có 266/315 đơn vị đã sáp nhập (53/63 tỉnh). Vị trí lãnh đạo giảm khoảng 1.260, tương ứng  giảm chi khoảng 90,720 tỷ/năm. Biên chế hành chính giảm khoảng 2.140, tương ứng giảm khoảng 154,080 tỷ/năm.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Văn Tác cho biết thêm, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí chi thường xuyên đã giúp khoảng 35.000 biên chế không phải chi lương từ ngân sách nhà nước; giảm chi khoảng 2.520 tỷ/năm .Việc tự chủ ở 51 tỉnh, thành phố đã giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 14.682 tỷ.

Về thống nhất mô hình Trung tâm y tế  đa chức năng theo Nghị quyết số 19- NQ/TW, hiện đã có 44 tỉnh, thành phố - tương đương khoảng  475 huyện sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế huyện. Vị trí lãnh đạo giảm khoảng 2.220, tương ứng giảm chi khoảng 159, 850 tỷ đồng/năm; Biên chế hành chính giảm khoảng 10.899, tương ứng giảm chi khoảng 910,996 tỷ/năm


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH