Hà Nội

doanh nghiệp du lịch

Thống nhất tiêu chí để phục hồi các hoạt động du lịch an toàn, bền vững

Thống nhất tiêu chí để phục hồi các hoạt động du lịch an toàn, bền vững

Thị trường - 25/10/2021 17:09

SKĐS - Sau khi Việt Nam chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kích cầu nhằm phục hồi ngành du lịch.