Đoán tính cách qua hình dạng bàn chân

05-09-2014 8:00 PM | Tin nóng y tế

Lòng bàn chân phẳng hay lõm, ngón chân cái hay ngón trỏ dài hơn... đều có thể cho biết những điều bất ngờ về chủ nhân của nó.

Ý kiến của bạn