Đoàn giám sát việc huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 của Quốc hội họp phiên thứ nhất

19-08-2022 3:00 PM | Thời sự

SKĐS - Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” họp phiên thứ nhất.

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

SKĐS - Sáng 14/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông qua Luật Cảnh sát cơ động.

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" họp phiên thứ nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – trưởng Đoàn giám sát cho biết, phiên họp sẽ công bố công khai các nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát, nghị quyết về danh sách các thành viên Đoàn giám sát; phân công nhiệm vụ của thành viên và đại biểu tham gia Đoàn giám sát và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch chi tiết, đề cương báo cáo.

Đoàn giám sát ‘Việc huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19’ của Quốc hội họp phiên thứ nhất - Ảnh 2.

Phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý về chuyên đề giám sát lần này có tính đặc thù và tương đối phức tạp với nội dung tương đối độc lập do hai Ủy ban của Quốc hội phụ trách. Một là, việc sử dụng các nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 (phạm vi giám sát 3 năm từ giai đoạn 2020 - 2022). Hai là, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (phạm vi giám sát giai đoạn 5 năm từ năm 2018 – 2022). Hơn nữa, yêu cầu thời gian hoàn thành giám sát gấp rút, dự kiến trình UBTVQH cho ý kiến về kết quả giám sát vào tháng 4/2023 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)…

Tại phiên họp, các đại biểu nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh – Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát công bố Nghị quyết số 51/2022/QH15 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" và Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH của UBTVQH về danh sách ủy viên và đại biểu tham gia Đoàn giám sát; trình bày dự thảo kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giam sát.

Đoàn giám sát ‘Việc huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19’ của Quốc hội họp phiên thứ nhất - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp.

Theo đó, đối tượng giám sát của Đoàn giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát về đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở (tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan); Thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng (Đào tạo, cơ cấu nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan). Đồng thời, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát ‘Việc huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19’ của Quốc hội họp phiên thứ nhất - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao cơ quan thường trực, tổ giúp việc của Đoàn giám sát trong thời gian ngắn đã chuẩn bị công phu, đầy đủ các nội dung, tài liệu. Các đại biểu cho rằng dù trong thời gian ngắn, hoạt động giám sát chủ yếu triển khai vào thời điểm cuối năm với bộn bề công việc, song với cách thức triển khai công việc có thể tươn đối yên tâm với tiến độ công việc đề ra.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng lưu ý rà soát để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các đề cương bảo đảm khái quát, đầy đủ, phù hợp với từng nhóm đối tượng chịu sự giám sát, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của cuộc giám sát; thống nhất cách thức giám sát ở địa phương phát huy vai trò của Đoàn ĐBQH, HĐND…Các đại biểu cho rằng kết quả giám sát nên hướng đến tương lai, coi giám sát như là một cơ hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế để có được giải pháp ứng phó với dịch trong tương lai.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các ý kiến thiết thực, cụ thể của các đại biểu tại phiên họp là cơ sở để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động giám sát và báo cáo UBTVQH. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội và Ủy ban Tài chính – Ngân sách làm việc thêm với các chuyên gia, các cơ quan để làm rõ nội dung báo cáo theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, nêu vấn đề sát, đúng, nổi bật và khả thi để hoàn thiện các đề cương, xây dựng kế hoạch chi tiết hiệu quả.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cách nào để giảm cân không cần Cardio? | SKĐS


Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH