Đồ nhựa, rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe

Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni lông, hộp đựng đồ ăn, cốc,…) cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người.
Tin tức về :Đồ nhựa, rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe
1 2
ĐỌC NHIỀU NHẤT