Hà Nội

dinh dưỡng tốt

Dinh dưỡng 5G: Bước tiến mới của Abbott sau thành công bổ sung HMO vào công thức

Dinh dưỡng 5G: Bước tiến mới của Abbott sau thành công bổ sung HMO vào công thức

Dinh dưỡng - 24/11/2021 16:13

Là thương hiệu đầu tiên đưa 2'-FL HMO vào công thức, mới đây, Similac tiếp tục tạo nên dấu ấn mới, cải tiến với phức hợp 5 loại HMO (2'-FL, 3-FL, LNT, 3-SL, 6'-SL), probiotics BB-12 và Gangliosides, mang đến hiệu quả bảo vệ cho bé, giúp bé thông minh, ứng biến ngay từ giai đoạn đầu đời.