• Năng lượng ăn vào và tiêu hao

    Dinh dưỡng phòng chống ung thư
    SKĐS - Là tổng số calori được cung cấp hàng ngày do ăn vào hoặc được truyền vào cơ thể. Năng lượng ăn vào giúp cho việc thực hiện các chuyển hoá trong cơ thể, cho hoạt động thể lực, giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Năng lượng ăn vào được tính toán dựa theo lượng thực phẩm thực tế ăn, do các chuyên gia dinh dưỡng xác định.
  • Chỉ số khối cơ thể (BMI)

    Dinh dưỡng phòng chống ung thư
    SKĐS - Chỉ số khối cơ thể là số đo so sánh cân nặng với chiều cao, dùng để xác định cân nặng cơ thể đang ở trạng thái gầy, bình thường, hay thừa cân, béo phì.
ĐỌC NHIỀU NHẤT