Đình chỉ 2 loại thuốc không đúng số đăng ký

15-07-2013 11:33 AM | Xã hội

Thuốc S-valapro (viên bao tan trong ruột Valproate 200mg); SĐK: VN-8549-09 và thuốc viên nén Cefixime 200mg; SĐK: VN-7563-09 do Cty AMN Life Sciences Pvt, Ltd, India sản xuất không đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế xét duyệt nên đã bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc. Thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Tường Nghi đăng ký.

Thuốc S-valapro (viên bao tan trong ruột Valproate 200mg); SĐK: VN-8549-09 và thuốc viên nén Cefixime 200mg; SĐK: VN-7563-09 do Cty AMN Life Sciences Pvt, Ltd, India sản xuất không đúng hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế xét duyệt nên đã bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc. Thuốc do Công ty TNHH Dược phẩm Tường Nghi đăng ký.

Trong văn bản số 10947/QLD-CL, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty CP XNK y tế TP. Hồ Chí Minh YTECO (nhà nhập khẩu thuốc S-valapro (viên bao tan trong ruột Valproate 200mg) nói trên); Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex (nhà nhập khẩu thuốc viên nén Cefixime 200mg nói trên); các Công ty nhập khẩu thuốc thành phẩm phối hợp với công ty sản xuất, công ty đăng ký phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và thu hồi toàn bộ các mặt hàng thuốc nói trên.

Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi các mặt hàng thuốc sản xuất không đúng hồ sơ đăng ký thuốc nêu trên theo quy định tại Thông  tư 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 9/8/2013.

Cục cũng yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc TW, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở phân phối, sử dụng thuốc tiến hành thu hồi các mặt hàng thuốc sản xuất không đúng hồ sơ đăng ký thuốc nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

PV

Ý kiến của bạn