dihcj covid19

Giám sát chặt chẽ người cách ly tại khách sạn

Giám sát chặt chẽ người cách ly tại khách sạn

Tin nóng y tế - 17/03/2021 18:39

SKĐS - Tất cả người lao động nước ngoài cách ly tập trung tại các khách sạn và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.