Hà Nội

điều trị người bệnh COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải sử dụng thuốc sớm, chủ động chuẩn bị đủ oxy cho điều trị người bệnh COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải sử dụng thuốc sớm, chủ động chuẩn bị đủ oxy cho điều trị người bệnh COVID-19

Y tế - 27/08/2021 18:32

SKĐS - Tại BVĐK khu vực Long Thành- Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Mỗi người bệnh khoẻ, ra viện chính là sự tiếp sức cho chúng ta chống dịch COVID-19. Do đó, trong điều trị phải theo sát diễn biến sức khoẻ người bệnh, sử dụng thuốc sớm và phải chuẩn bị đủ oxy