Điều trị lao phổi

Điều trị lao phổi - Cần đúng và kịp thời

Điều trị lao phổi - Cần đúng và kịp thời

Y học 360 - 06/08/2020 10:00

SKĐS - Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các bệnh nhiễm trùng với khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới và gần 1,5 triệu người tử vong do lao trên toàn cầu.