điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV từ xa

TelePrEP - dịch vụ điều trị tiện lợi, tiết kiệm cho những người có nguy cơ cao nhiễm HIV

TelePrEP - dịch vụ điều trị tiện lợi, tiết kiệm cho những người có nguy cơ cao nhiễm HIV

Y tế - 30/09/2022 15:36

SKĐS - Những người đã trải nghiệm dịch vụ TelePrEP cho biết, họ thấy dịch vụ này rất tiện lợi, tiết kiệm...