Hà Nội

Điều trị bệnh lao

[Graphic] Đã đến lúc chấm dứt bệnh lao

[Graphic] Đã đến lúc chấm dứt bệnh lao

Tin nóng y tế - 26/03/2021 06:46

SKĐS - Tháng 9/2018, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết về việc chấm dứt bệnh lao. Giờ đây chúng ta phải chuyển cam kết đó thành hành động. Dưới đây là loạt áp phích của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về bệnh Lao được báo SK&ĐS tổng hợp.