Hà Nội

Điều phối triển khai tiêm vắc xin COVID-19 thống nhất theo Bộ Y tế

Thường trực Ban Chỉ đạo: Bảo đảm nguyên tắc công bằng trong tiếp cận vắc xin COVID-19

Thường trực Ban Chỉ đạo: Bảo đảm nguyên tắc công bằng trong tiếp cận vắc xin COVID-19

Tin nóng y tế - 12/03/2021 18:52

SKĐS - Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẳng định ngay khi, đã đủ vắc xin ngừa COVID-19 vẫn phải tuân thủ nguyên tắc trong công bằng trong tiếp cận vắc xin, thống nhất sự điều phối, triển khai tiêm vắc xin theo Bộ Y tế.