diễu hành

Truyền thông cơ động về an toàn thực phẩm tại thành phố du lịch Nha Trang

Truyền thông cơ động về an toàn thực phẩm tại thành phố du lịch Nha Trang

Tin nóng y tế - 20/12/2018 10:51

SKĐS - Các đội truyền thông cơ động diễu hành qua các tuyến phố chính với cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu mang thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm, phát tờ rơi hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối…