Điều chỉnh mức sinh để phát triển bền vững ở Tây Ninh

17-12-2021 8:10 PM | Xã hội

SKĐS - Hiện nay Tây Ninh đang đối mặt với thực trạng mức sinh đang xuống thấp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai, khi tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm và tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng.

Thiếu hụt lao động và các vấn đề xã hội

Mức sinh là một trong những chỉ báo Dân số học quan trọng nhất, góp phần quyết định quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và do đó tác động mạnh đến sự phát triển bền vững của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng. Nếu mức sinh quá cao so với mức chết sẽ gây bùng nổ dân số, thách thức các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Ngược lại, mức sinh quá thấp là nguyên nhân chủ yếu của già hóa nhanh, thiếu hụt lực lượng lao động và nhiều vấn đề xã hội khác.

Tuy nhiên, hiện nay Tây Ninh đang đối mặt với thực trạng mức sinh trên đà xuống thấp; nằm trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tương lai, khi tỷ lệ người trẻ và người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm và tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội,...

Điều chỉnh mức sinh để phát triển bền vững ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Điều chỉnh mức sinh giúp duy trì ổn định lực lượng lao động và kinh tế - xã hội

Theo thống kê về dân số năm 2020, dân số tỉnh Tây Ninh ước đạt 1.178.329 người. Trong đó, khu vực thành thị 381.l06 người (chiếm 32,3%, tăng 82,96%), dân số nông thôn 797.223 người (chiếm 67,7%, giảm 17,75% so với năm 2019), do các xã được nâng lên phường…

Đối chiếu kết quả tổng điều tra dân số tỉnh Tây Ninh (thời điểm 1/4/2019), toàn tỉnh có 1.169.165 người. Trong đó, dân số nam 584.180 người (chiếm 49,97%), dân số nữ 584.985 người (chiếm 50,03%). Địa phương có dân số đông nhất là Trảng Bàng với 178.148 người, thấp nhất là Bến Cầu với 69.849 người. Dân số khu vực thành thị 207.186 người (chiếm 17,72%), nông thôn có 961.979 người (chiếm 82,28%).

Như vậy, sau hơn 1 năm (tính từ tháng 4.2019 đến tháng 12.2020), dân số tỉnh Tây Ninh tăng thêm 9.164 người, tốc độ tăng dân số không cao. Theo thống kê, bình quân mỗi năm, dân số tỉnh chỉ tăng 0,92%, thấp so với cả nước (1,14%/năm).

Điều chỉnh mức sinh vì phát triển lâu dài

Điều chỉnh mức sinh phù hợp là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước từ khi ban hành chính sách dân số đầu tiên cho đến nay. Trong thời gian qua, nhằm khống chế tốc độ gia tăng dân số nhanh ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, các chính sách dân số của nước ta với các quan điểm và hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là giảm mức sinh, giảm tỷ lệ gia tăng dân số, giảm sức ép của dân số đến quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Việc điều chỉnh mức sinh phù hợp là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 nhằm điều chỉnh mức sinh của tỉnh phù hợp, kéo dài được thời kỳ cơ cấu "dân số vàng", làm chậm lại quá trình già hóa dân số, hướng tới ổn định quy mô dân số và cơ cấu dân số hợp lý hơn, bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế-xã hội, vì sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai, góp phần phát triển nhanh bền vững đất nước.

Mục tiêu phấn đấu từng bước nâng mức sinh lên đạt mức sinh thay thế và duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh, thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Cụ thể đến năm 2030 tăng ít nhất 10% tổng tỷ suất sinh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 2,0-2,2 con/phụ nữ. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế khi kết quả đạt được sớm hơn mục tiêu (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 đến 2,2 con).

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan.

Lưu ý khi tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi


Minh Thu
Ý kiến của bạn