DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng
Nguyễn Nam - 14:31 04/08/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, mức điều chỉnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng được tính như sau: Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2017 = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017 x 1,0744.

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 1/7/2017 được tính như sau: Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 1/7/2017 = Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017 x 1,0744.

Trợ cấp người phục vụ được điều chỉnh như sau: Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng). Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

Về điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/7/2017 thì từ ngày 1/7/2017 hưởng như sau: Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng). Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng. Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng.Điều chỉnh trợ cấp lương hưu của người lao động.

Điều chỉnh trợ cấp lương hưu của người lao động.

Để thực hiện tốt những điều chỉnh trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh), trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Việt Nam yêu cầu cần điều chỉnh mức trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong quân đội, công an nhân dân từ ngày 1/7/2017 và thực hiện thống kê, tổng hợp theo quy định. Đối với các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam cần tập trung điều chỉnh các phần mềm quản lý chi trả, phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH và hướng dẫn BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để chi trả theo mức hưởng mới và trả tiền truy lĩnh đối với từng đối tượng cụ thể theo quy định của chính sách...

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với các đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017 đối với các đối tượng trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8, tuy nhiên, các chế độ quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/7.

Nguyễn Nam

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm