Điều chỉnh giấc ngủ bằng melatonin có an toàn?

Điều chỉnh giấc ngủ bằng melatonin có an toàn?

Điều chỉnh giấc ngủ bằng melatonin có an toàn?

Thông tin dược học - 12/09/2019 13:58

SKĐS - Việc lạm dụng melatonin ngày càng tăng. Theo Hiệp hội Kiểm soát chất độc của Mỹ, các cuộc gọi đến các trung tâm kiểm soát chất độc về melatonin đã tăng vọt.