Hà Nội

diễn viên Angelina Jolie

Lý do đau lòng khiến Angelina Jolie không muốn tái hôn

Lý do đau lòng khiến Angelina Jolie không muốn tái hôn

Văn hóa – Giải trí - 18/05/2021 13:30

SKĐS - Angelina Jolie có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Brad Pitt sau 5 năm họ chia tay.