Hà Nội

điện thoại thông minh giúp cảnh báo say rượu

Điện thoại thông minh cảnh báo say rượu

Điện thoại thông minh cảnh báo say rượu

Thông tin dược học - 30/08/2020 11:52

SKĐS - Để giúp con người sử dụng rượu bia chừng mực, có lợi cho sức khỏe các nhà khoa học vừa phát triển thành công một loại cảm biến dùng cho điện thoại thông minh, giúp cảnh báo say rượu.