Điện thoại của hành khách trên máy bay Malaysia vẫn đổ chuông

11-03-2014 12:53 AM | Video

Điện thoại của hành khách trên máy bay Malaysia vẫn đổ chuông. Theo Dân trí


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH