ĐIển hình tiên tiến

Mỗi điển hình tiên tiến lan tỏa ý thức trách nhiệm và sự cống hiến

Mỗi điển hình tiên tiến lan tỏa ý thức trách nhiệm và sự cống hiến

Xã hội - 11/06/2023 12:47

Thủ tướng nhấn mạnh mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương sắc về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự cống hiến, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.