điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đề xuất nhiều điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đề xuất nhiều điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Xã hội - 09/02/2023 16:05

SKĐS - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra lấy ý kiến một số điểm mới sửa đổi, bổ sung quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 rất đáng chú ý.