dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thêm hàng chục nghìn công nhân, phụ nữ nông thôn sẽ được cung cấp các dịch vụ sức khoẻ sinh sản thiết yếu

Thêm hàng chục nghìn công nhân, phụ nữ nông thôn sẽ được cung cấp các dịch vụ sức khoẻ sinh sản thiết yếu

Y tế - 30/03/2022 15:45

SKĐS - Đây là mục tiêu mà dự án Phản ứng nhanh với đại dịch COVID-19 thông qua cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản theo cơ chế mới (RESPOND) đặt ra, được nêu tại lễ khởi động ngày 30/3, tại Thái Nguyên.