Hà Nội

dịch tễ

Người dân TP.HCM có thể kiểm tra chính xác thông tin dịch tễ trên internet

Người dân TP.HCM có thể kiểm tra chính xác thông tin dịch tễ trên internet

Thời sự - 08/06/2021 14:46

SKĐS - Chỉ bằng một chiếc điện thoại hay máy tính được kết nối mạng internet, người dân trên địa bàn TP.HCM đã có thể tự tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ tại địa chỉ https://bando.tphcm.gov.vn/covid19/.