dich-sot-xuat-huyet-dang-bung-phat-tai-nhieu-quoc-gia