dịch SARS

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm chống SARS để ứng dụng với dịch COVID-19

Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm chống SARS để ứng dụng với dịch COVID-19

Thông tin dược học - 12/02/2020 15:08

SKĐS - Giữa “tâm bão” dịch bệnh COVID-19, đây là lúc nhắc lại những bài học thành công 17 năm trước và những kinh nghiệm quý báu có thể áp dụng vào dịch COVID-19 hiện nay.