Hà Nội

Dịch COVID-19 tại Bình Dương

Hỗ trợ miễn phí 50.000 bình oxy để điều trị bệnh nhân COVID-19

Hỗ trợ miễn phí 50.000 bình oxy để điều trị bệnh nhân COVID-19

Thị trường - 07/08/2021 09:21

SKĐS - Trước những diến biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp đã hỗ trợ miễn phí khí oxy cho các bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương.