Hà Nội

dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

4 giờ ‘chạm’ ven điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang

4 giờ ‘chạm’ ven điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang

Văn hóa – Giải trí - 30/05/2021 20:32

SKĐS - Chúng tôi đi qua những con đường vắng lặng, hầu như không có bóng người, chỉ có những chiếc xe tải mang hàng hóa cứu trợ nối đuôi nhau lăn bánh...