Hà Nội

Dịch COVID-19: Kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện để không bị “thủng lưới”

Dịch COVID-19: Kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện để không bị “thủng lưới”

Dịch COVID-19: Kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện để không bị “thủng lưới”

Tin nóng y tế - 19/08/2020 20:09

SKĐS - Bên cạnh kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thì kiểm soát lây nhiễm chéo trong bệnh viện là một nhiệm vụ và trách nhiệm rất lớn hiện nay, nhiều bệnh viện đã làm tốt kiểm soát nhiễm khuẩn, nhưng chỉ lơ là một chút là “mất trận địa” và “thủng lưới”