Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

29-11-2023 09:37 | Thời sự

SKĐS - Sáng 29/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 459 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91 %).

Như vậy, với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề "việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Trước khi các ĐBQH tham gia biểu quyết, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề trên.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, có ý kiến đề nghị xem lại nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19, vì dịch bệnh chỉ bị ảnh hưởng các tháng đầu năm 2022, khi giao vốn thì cơ bản đã không còn bị ảnh hưởng của dịch. 

Về nội dung này, UBTVQH báo cáo: Tình hình dịch COVID-19 diễn ra trong thời gian dài, nhất là thời điểm năm 2021 và đầu năm 2022 đã phần nào ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong triển khai các Chương trình. Vì vậy, việc xác định nguyên nhân này là phù hợp.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Về nhiệm vụ, giải pháp, có ý kiến đề nghị không đưa nội dung "Cho phép số vốn NSNN năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện" vào Nghị quyết vì Chính phủ chưa có báo cáo Quốc hội về nội dung này và Nghị quyết Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024 đã cho phép kéo dài vốn năm 2023; việc cho phép kéo dài số vốn gây lãng phí lớn, tăng chi phí trả lãi và bội chi NSNN.

UBTVQH cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình số 614/TTr-CP trình Quốc hội xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn NSNN năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) của các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 sang thực hiện trong năm 2024.

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc thí điểm phân cấp cho cấp huyện mà nên giao cho tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; không nên thí điểm phân cấp cho một vài huyện mà thực hiện đồng loạt ở tất cả các huyện. Đối với Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện thì cần làm rõ vai trò của HĐND, UBND tỉnh.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 3.

Các ĐBQH tham gia biểu quyết thông qua nghị quyết.

Về vấn đề này, UBTVQH hội nêu rõ, Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được thông qua đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm việc phân cấp cho cấp huyện chủ động quyết định, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, báo cáo Quốc hội khi tiến hành giám sát tối cao chuyên đề về 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6. Việc thí điểm là để tổng kết, đánh giá, kiểm tra hiệu quả, tính khả thi hoặc tác động của thí điểm trước khi triển khai rộng rãi, do đó, Chính phủ sẽ đề xuất phương án phù hợp khi trình Quốc hội về nội dung này, trong đó có vai trò, trách nhiệm của HĐND, UBND tỉnh.

Có ý kiến cho rằng để đảm bảo quyền lợi và sự đồng bộ, thống nhất tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên có lộ trình xây dựng nông thôn mới cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thay vì sửa đổi tiêu chí.

UBTVQH nhận thấy, Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2026 được ban hành và thực hiện từ năm 2022. Tuy nhiên, qua giám sát của Quốc hội và kiến nghị của địa phương với Chính phủ, nhiều địa phương phản ánh một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa phù hợp với thực tiễn của các vùng miền. Do đó, để bảo đảm tính khả thi khi triển khai xây dựng nông thôn mới tại các vùng, miền, dự thảo Nghị quyết quy định giao Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 4.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 462 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,52 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Sáng nay, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6 sau 22,5 ngày làm việcSáng nay, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6 sau 22,5 ngày làm việc

SKĐS - Sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay (29/11), Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trước khi họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6.


Lê Bảo
Ý kiến của bạn