Dịch bệnh Ebola

WHO khuyến nghị sử dụng 2 loại kháng thể đơn dòng để điều trị Ebola

WHO khuyến nghị sử dụng 2 loại kháng thể đơn dòng để điều trị Ebola

Quốc tế - 19/08/2022 19:38

Hai loại thuốc Inmazeb (REGN-EB3) của Regeneron và Ebanga (mAb114) của Ridgeback Bio sử dụng các kháng thể đơn dòng có khả năng bắt chước kháng thể tự nhiên trong quá trình chống lây nhiễm.