Hà Nội

địa cốt bì

Địa cốt bì, vị thuốc đa năng

Địa cốt bì, vị thuốc đa năng

Thầy giỏi – thuốc hay - 08/08/2019 13:41

SKĐS - Địa cốt bì là vỏ rễ phơi hay sấy khô của cây Câu kỷ (Lycium sinense Mill.), họ Cà (Solanaceae). Địa cốt bì chứa alcaloid (Kukoamin)...