Dị ứng thời tiết: những điều cần biết

Dị ứng thời tiết: những điều cần biết

Dị ứng thời tiết: những điều cần biết

Bệnh thường gặp - 01/04/2020 12:04

SKĐS - Dị ứng thời tiết là bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể, xảy ra vào thời gian chuyển mùa hay thời tiết thay đổi đột ngột. Bệnh không được khắc phục có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.