Di chúc được coi là hợp pháp?

15-04-2009 4:59 PM | Thời sự

Cha mẹ tôi cùng lập chung di chúc chia tài sản cho con cái, có hai người hàng xóm ký tên làm chứng. Nay mẹ tôi đã mất, cha vẫn còn sống.

Cha mẹ tôi cùng lập chung di chúc chia tài sản cho con cái, có hai người hàng xóm ký tên làm chứng. Nay mẹ tôi đã mất, cha vẫn còn sống. Cha tôi muốn lập di chúc khác với lý do di chúc chung của cha mẹ chưa phải là di chúc hợp pháp. Tôi muốn được biết, di chúc chung của cha mẹ tôi có được coi là hợp pháp không? Cha tôi có quyền lập lại di chúc không?

Trần Anh Tuấn  (Đường Lạc Long Quân, Hà Nội)

Theo quy định tại các Điều 649, 650, 652, 656, 663, 668 Bộ Luật Dân sự, di chúc có 2 loại: di chúc miệng và di chúc bằng văn bản; di chúc bằng văn bản có 2 loại: có công chứng chứng thực và công chứng không chứng thực; không có công chứng chứng thực có 2 loại: có người làm chứng và không có người làm chứng.

Di chúc có người làm chứng phải có ít nhất 2 người làm chứng. Di chúc không có người làm chứng phải do tự người đó viết và đánh số trang, ký vào từng trang, không được viết tắt, tẩy xóa.

Như vậy, di chúc của cha mẹ bạn ở vào trường hợp có 2 người làm chứng và hoàn toàn hợp pháp. Di chúc của cha mẹ bạn có hiệu lực khi cả hai cùng chết nhưng nay mẹ bạn đã mất, cha bạn cũng có quyền lập lại di chúc để thay đổi di chúc thì chỉ có thể quyết định trong phần tài sản của mình trong di chúc chung của cha mẹ bạn.

Văn phòng Luật sư An Phát


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH