Đề xuất bổ sung hơn 2.508 tỷ đồng chi thường xuyên từ NSNN năm 2023

17-10-2023 15:32 | Thời sự

SKĐS - Tại Phiên họp thứ 27 sáng 17/10, UBTVQH đã cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.

Tại tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày trong phiên họp nêu, căn cứ Nghị quyết số 70/2022/QH15 của Quốc hội, Quyết định số 1506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 163/NQ-CP của Chính phủ, Chính phủ trình UBTVQH bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương là 2.508.087,24 triệu đồng (hơn 2.508 tỷ đồng).

Chính phủ cũng trình UBTVQH báo cáo Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương. Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6.

Đề xuất bổ sung hơn 2.508 tỷ đồng chi thường xuyên từ NSNN năm 2023 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên họp.

Thẩm tra về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, điều kiện để phân bổ số tiền 70.735,172 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay gần kết thúc năm ngân sách 2023, Chính phủ mới trình bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương, tổng số kinh phí khoảng 2.508 tỷ đồng (chỉ bằng khoảng 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ) là quá muộn so với quy định, gây lãng phí nguồn lực NSNN.

Do đó, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo rút kinh nghiệm, không để tồn tại các khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ, nội dung chi trong dự toán NSNN hằng năm để chờ phân bổ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về số kinh phí còn lại chưa trình UBTVQH, Quốc hội, làm rõ về khả năng sử dụng khoản kinh phí này trong niên độ NSNN năm 2023.

Đề xuất bổ sung hơn 2.508 tỷ đồng chi thường xuyên từ NSNN năm 2023 - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị, trường hợp không sử dụng, Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển cho các nhiệm vụ khác cần thiết, cấp bách, tránh gây lãng phí nguồn lực.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị UBTVQH cho phép Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6.

Đối với số còn lại chưa phân bổ theo quy định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15, đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. Quá thời hạn theo quy định pháp luật, đề nghị hủy dự toán. Tại phiên họp, UBTVQH đã nhất trí với đề nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Đề xuất bổ sung hơn 2.508 tỷ đồng chi thường xuyên từ NSNN năm 2023 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung phiên họp.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra, ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ tài liệu theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự toán, điều hành ngân sách, khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ lớn như một khoản dự phòng thứ 2 của ngân sách khi trình Quốc hội. Đồng thời, dự báo tính toán không sát dẫn đến gần hết năm số ngân sách, kinh phí còn chưa có nhu cầu sử dụng, chưa đủ điều kiện phân bổ còn rất lớn, cần có giải pháp kịp thời tháo gỡ để đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn bố trí.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội và chịu trách nhiệm đối với từng khoản đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương, về tính chính xác của số liệu, sự cần thiết, tính đầy đủ, hợp lệ theo quy định của Luật NSNN và pháp luật có liên quan.

Bộ Y tế đề xuất không tổ chức xét nghiệm COVID-19 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVBộ Y tế đề xuất không tổ chức xét nghiệm COVID-19 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

SKĐS - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin, Bộ Y tế đề xuất không tổ chức xét nghiệm COVID-19 trước và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.


Lê Bảo
Ý kiến của bạn